Khóa học mới

Photoshop căn bản

Digital Painting 2D

Vẽ Phối Cảnh Nội Thất

Digital Painting 2D

Vẽ Phối Cảnh Thiên Nhiên

Digital Painting 2D

Vẽ Layout Nâng Cao

Digital Painting 2D

3DMax Căn Bản

Model Anime 3Ds Max

3D Model Anime căn bản

Model Anime 3Ds Max

3D Model Anime nâng cao

Model Anime 3Ds Max

18Days05Hours11Min13Sec

Tin tức từ trung tâm

Một số bài làm cuối khóa của học viên vẽ phối cảnh 2D

Sau thời gian học tập đầy cố gắng với 4 phần học 1. Photoshop căn bản (12 buổi) 2. Vẽ phối cảnh nội thất (1,5 tháng) 3 Vẽ phối cảnh thiên nhiên (1,5 tháng) 4. Vẽ Layout nâng cao (2 tháng) Các bạn học viên vẽ digital painting cũng đã cho ra sản phẩm của [...]