Một số bài vẽ cuối khóa học Digital Painting 2D

Post Date: July 15, 2020

Một số bài vẽ cuối khóa học Digital Painting 2D

Sau thời gian học tập đầy cố gắng với 4 phần học
1. Photoshop căn bản (12 buổi)
2. Vẽ phối cảnh nội thất (1,5 tháng)
3 Vẽ phối cảnh thiên nhiên (1,5 tháng)
4. Vẽ Layout nâng cao (2 tháng)
Các bạn học viên vẽ digital painting cũng đã cho ra sản phẩm của riêng mình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *