3DMax Căn Bản

Course Description

THỜI GIAN KHÓA HỌC : 

Khóa học Thời gian đào tạo Học phí Lịch học
1.  Khóa học 3ds max 

căn bản

1 tháng 3.000.000 Full T2 – T7

Sáng: 8h-12h

Chiều: 13h-17h

2,5 tháng

( 30 buổi, 3h/buổi)

3.000.000 2,4,6 hoặc 3,5,7

Lớp sáng: 8h-11h

Lớp chiều: 14h-17h

Lớp tối: 18h-21h

 

NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

CHƯƠNG TRÌNH HỌC 3DMAX CĂN BẢN

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC 3DMAX CĂN BẢN26 buổi ( 3h/buổi)

  

1. Làm quen với Phần mềm Autodesk 3DsMax
– Giới thiệu phần mềm 3DsMax– Giao diện làm việc, khung hình, các thanh công cụMenu bar, Main Toolbar
_ Các thao tác cơ bản : di chuyển khung hình , xoay , zoom .v.v.
– Tìm hiểu một số lệnh dựng hình cơ bản( Creat ): Geometry , Shape .v.v+ Open file , Save file , Import , Merge file , Export .v.v._ Các lệnh cơ bản: chọn đối tượng, copy, move, scale , rotate, link , align, mirro , snap .v.v
Thực hành1: làm quen với giao diện 3Ds Max , tạo các khối cơ bản, merge file , save file
1,5 Buổi
2.Dựng hình cơ bản với 3DsMax

_ Hide/Unhide/Freeze/Unfreeze ( Ẩn/Hiện/Khóa/Mở Khóa ) các đối tượng
_ Lệnh convert vật thể ( Object, Obj ) sang các định dạng khác

_ Lệnh hiệu chỉnh Modifer Edit poly
_ Lệnh Smooth group
Thực hành 2 : Dựng hình Obj đơn giản ( kệ, tủ gỗ , bàn gỗ )

 

1,5 Buổi
3. Material & UVW Map

– Giới thiệu về bảng vật liệu ( Material), các vật liệu cơ bản : standar , muti , composite .v.v.

_ Giới thiệu UVW map
Thực hành: áp vật liệu và texture cho bài Thực Hành 2

1 Buổi
4. Light, Camera & Helper

– Giới thiệu cơ bản về Light ( đèn ), Camera và Help trong 3DsMax

_ Giới thiệu về Chuyển động Motion , thanh công cụTime bar
Thực hành : Thiệt lập và làm chuyển động đèn , cam và help cho bài thực hành 2

1 Buổi
5. Renderer
– Giới thiệu về Render Defaut Scanline Renderer– Thiết lập thông số Render cơ bản
_ Hướng dẫn cách trình bày hoàn thiện file : đặt tên obj , layer ,vật liệu , effect .v.v.Thực hành : Thiết lập thông số render cơ bản và render bài thực hành 2
0,5 Buổi
6. Biped

– Giới thiệu về Biped

_ Cách tạo dáng Biped và canh tỉ lệ obj dựa trên Biped

0,5 Buổi
7. Thực hành 3: Dựng phối cảnh căn phòng

_ Hướng dẫn đưa hình ảnh vào khung nhìn 3Ds Max

– Hướng dẫn tạo điểm tụ Perspective Match
_ Khái niệm bề mặt hiển thị, flip mặt

4 Buổi
 

8. Thực hành 4: Dựng hình 3D Ghế gỗ

– Hướng dẫn canh tỉ lệ , kích thước dựa trên Biped và kiến thức thực tế

_ Hướng dẫn dựng hình tổng thể > chi tiết

_ Giới thiệu về thanh công cụ Ribbon

_ Ứng dụng các lệnh Edit poly vào các trường hợp

_ Giới thiệu và ứng dụng thực tế các lệnh Hiệu chỉnh Modifer : symmetry , tubosmooth, shell

4 Buổi
9. Thực hành 5: Dựng hình 3D Đèn bàn

_ Hướng dẫn đưa hình ảnh vào 3DsMax để canh chỉnh đối tượng

– Hướng dẫn chi tiết về cách hiệu chỉnh đối tượng Line

_ Hướng dẫn xử lý các obj nghiêng
_ Hướng dẫn mẹo giữ Shift trong Edit Edge

_ Ứng dụng các lệnh Edit poly vào các trường hợp

4 Buổi
10. Thực hành 6: Dựng hình 3D Loa

– Hướng dẫn xử lý các đường lưới cong
_ Áp dụng Attach , Detach các đối tượng

_ Hướng dẫn Unwrap UVW

_ Hướng dẫn tự làm texture áp vào vật liệu ( yêu cầu biết cơ bản Photoshop )

4 Buổi
KIỂM TRA CUỐI KHÓA :

– Học viên tự chọn dựng hình 3D đối tượng phù hợp có sự hướng dẫn của giảng viên

4 Buổi

 

 

* Ưu đãi: Đóng học phí một lần được giảm 10%.

* Sau khi kết thúc khóa căn bản sẽ làm bài test kiểm tra năng lực.

 

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC 3D MAX CĂN BẢN