3DMax Căn Bản

Course Description

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA :

+ Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề muốn có kiến thức nền tảng vững chắc về phần mềm 3Ds Max + Những người đang đi làm mong muốn có thêm những kiến thức về 3Ds Max để phục vụ công việc hiện tại + Những ai yêu thích và mong muốn được làm việc trong lĩnh vực cần sự hỗ trợ của 3Ds Max

NỘI DUNG KHÓA HỌC :

Bài 1: Làm quen với Autodesk 3Ds Max

Bài 2: Dựng hình cơ bản với 3Ds Max

Bài 3: Material & UVW Map

Bài 4: Light, Camera & Helper

Bài 5 . Renderer

Bài 6: Dựng hình cơ bản với Shape

Bài 7: Modifier list

Bài 8: Dựng hình đèn bàn Bài kiểm tra cuối khóa

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

+ Trang bị kiến thức cơ bản về các công cụ thông dụng của 3Ds Max

+ Nắm rõ quy trình làm việc, cách dựng hình cơ bản trong 3Ds Max

+ Định hướng được lĩnh vực làm việc mong muốn, phương hướng tìm hiểu, trang bị thêm kiến thức cần thiết cho công việc tương lai

THỜI GIAN VÀ HỌC PHÍ

Khóa học Thời gian Học phí Lịch học
3D Max căn bản (3D) 01 tháng (12 buổi) 2.500.000đ Tối 246 hoặc 357