3D Model Anime nâng cao

Course Description

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

+ Đã hoàn thành khóa học 3D Model Anime Căn Bản

+ Có định hướng làm việc trong lĩnh vực Anime và đạt được chất lượng yêu cầu trong bài kiểm tra đầu vào của khóa học

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Bài 1: Nguyên tắc model

Bài 2: Những lỗi sai cơ bản và nâng cao

Bài 3: Những quy định về thông số kỹ thuật

Bài 4: Thực hành model Charater

Bài 5: Thực hành model Amphrog

Bài 6: Thực hành model Hyenix

Bài 7: Thực hành model Drago

Bài 8: Kiểm tra cuối khóa

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

+ Cảm quan mỹ thuật, hình khối và phong cách của Anime

+ Nâng cao kỹ năng 3D Model, đạt độ chính xác cao, tỉ mỉ trong từng sản phầm

+ Sử dụng thành thạo các plugin hỗ trợ cho việc 3D Model Anime

THỜI GIAN VÀ HỌC PHÍ

  1. Lớp học full time (cả ngày)
Khóa học Thời gian Học phí Lịch học
Model Anime nâng cao (3D) 03 tháng 5.000.000đ T2 đến T6 (9h -12h, 14h – 17h)
  1. Lớp học part time (nửa ngày)
Khóa học Thời gian Học phí Lịch học
Model Anime nâng cao (3D) 06 tháng 6.500.000đ T2 đến T6 (9h -12h hoặc14h – 17h)