Một số bài làm cuối khóa của học viên vẽ phối cảnh 2D

Post Date: November 22, 2019

Một số bài làm cuối khóa của học viên vẽ phối cảnh 2D

Sau một khoảng thời gian học tập đầy cố gắng, các bạn cũng đã có được những sản phẩm riêng cho riêng mình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *