Một số bài vẽ 3D Model Anime

Post Date: July 15, 2020

Một số bài vẽ 3D Model Anime

Cùng với sự kiên trì và niềm đam mê anime, cuối cùng các bạn cũng đã có những sản phẩm cho riêng mình, mặc dù vẫn còn phía trước khá nhiều khó khăn tuy nhiên đó là động lực để hành trang tiếp tục vào hành trình công việc của mình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *