THIẾT KẾ 2D GAME BACKGROUND TỪ GÓC NHÌN NGƯỜI TRONG CUỘC

Post Date: November 22, 2019

THIẾT KẾ 2D GAME BACKGROUND TỪ GÓC NHÌN NGƯỜI TRONG CUỘC

Chương trình hướng nghiệp: THIẾT KẾ 2D GAME BACKGROUND TỪ GÓC NHÌN NGƯỜI TRONG CUỘC do Taurus Global Studio phối hợp cùng Bamboo Animation Academy tổ chức đã diễn ra hết sức sôi nổi, thu hút đông đảo các bạn trẻ đến tham dự.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *