Liên hệ

Get in touch with us

Gửi tin nhắn cho chúng tôi

Những thông tin cần biết về trung tâm cũng như các khóa học hiện tại, các bạn vui lòng gửi email cho chúng tôi theo form bên dưới

Trung tâm

Địa chỉ: 165 Phan Châu Trinh, Phường Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3650-299

Email: bambooanimation.co@gmail.com


Thời gian làm việc

Monday - Saturday 8am to 5pm

Saturday - 9am to 2pm

Sunday - Closed