Chương trình hướng nghiệp – thiết kế game 2D background

Post Date: July 15, 2020

Chương trình hướng nghiệp – thiết kế game 2D background

THIẾT KẾ 2D GAME BACKGROUND TỪ GÓC NHÌN NGƯỜI TRONG CUỘC do Taurus Global Studio phối hợp cùng Bamboo Animation Academy tổ chức đã diễn ra hết sức sôi nổi, thu hút đông đảo các bạn trẻ đến tham dự.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *